Trichotillomani

Trichotillomani är ett tillstånd där man vid upprepade tillfällen rycker/drar loss hår på huvudet och kroppen vilket leder till synlig hårförlust och kala fläckar.

Telefon/tidsbokning

Man kan få diagnosen om man har detta beteende och upprepade gånger försökt sluta utan att lyckas samt att man fått en sämre funktionsförmåga på grund av att man drar loss hår. Trichotillomani debuterar oftast i barndomen och är vanligare hos kvinnor än män. När man drar loss hår så känns det ofta lugnande, men efteråt är det inte ovanligt att man skäms, mår dåligt av att hårförlusten syns, eller besväras av att det har tagit mycket tid i anspråk.

Det är vanligt att man ägnar sig åt beteendet samtidigt som man gör annat, exempelvis att se på tv, köra bil, prata i telefon. Ofta är beteendet omedvetet och något man gör utan att tänka på det men ju äldre man blir desto mer medveten brukar man bli om beteendet. Många skäms för sin trichotillomani och känner inte till att det finns behandling mot tillståndet.

Trichotillomani kan behandlas med terapi eller medicinering, eller både och. Den behandling som har bäst stöd för tillståndet kallas ”Habit reversal training”. Habit reversal training är en typ av KBT-behandling där man tillsammans med sin psykolog kartlägger kring problemet och blir medveten om vad som triggar det, och sedan arbetar med att lära sig att bryta det när impulserna att börja dra loss hår uppstår.

WeMind-mottagningar som behandlar Trichotillomani
Göteborg, Kungsholmen, Vasastan, Mobil Psykiatri, Haninge, Nacka, Nynäshamn, Tyresö, Unga Vuxna, Värmdö, Gimo, Tierp, Tärnsjö, Skutskär,

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”…arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för Trichotillomani). Lokalföreningar över hela landet.

    Länk: RSMH

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.