WeMind Digital erbjuder KBT för barn

Tillbaka

Att barn emellanåt är rädda och oroliga är helt naturligt, men om dessa känslor blir ett hinder i vardagen kan det vara hjälpsamt att prata med någon för att komma vidare. I samarbete med Min Doktor erbjuder WeMind Digital nu hjälp för barn i åldrarna 6-12 år.


Malin Bygård, legitimerad psykolog hos WeMind Digital, träffar barn och deras vårdnadshavare via videosamtal och chatt. Hon poängterar vikten av att barn får snabb och evidensbaserad hjälp;

– Det är ett viktigt arbete vi gör – om vi hjälper barnen nu kan vi förebygga risker för psykisk ohälsa senare i livet, säger Malin Bygård.

Den metod som WeMind Digital erbjuder är KBT, kognitiv beteendeterapi, en evidensbaserad metod som ger resultat.

– Med KBT får barnen lära sig tekniker för att hantera sin rädsla och oro. Dessa tekniker kan de också använda sig av om det dyker upp nya orosmoln senare i livet. Vårdnadshavarna får lära sig hur man på bästa sätt kan stötta ett oroligt barn och hur man kan avhjälpa rädslor på lång sikt, inte bara för stunden, berättar Malin Bygård.

Här kan du läsa mer om hur du och ditt barn kan få träffa en av psykologerna på WeMind Digital:

https://www.mindoktor.se/journalen/psykolog-for-barn/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=%5Bse%5D_%5Barticles_share%5D_%5Bmar-19%5D

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.